Contact Us

Management Team

 • Darshani : darshanishrivasta@gmail.com
 • Sukanya : sukku971020@gmail.com
 • Utkarsh : +91-7004383756
 • Shivam : +91-7004305930
 • Prince : +91-8877942964
 • Hospitality Team

 • Sweta : swetak249@gmail.com
 • Amarjeet : +91-8825382290
 • Shashank +91-9041680146
 • Prafull : +91-8210896472
 • Nitesh : +91-7903940198
 • Sponsorship Team

 • Shreya : shreyabharti2207@gmail.com
 • Kundan : +91-7492981392
 • Sattwik : +91-8825148044
 • Kunal : +91-7544054960
 • Promotional Team

 • LOADING . . .
 • Tech Team

 • Pratyush : +918405844311
 • Ashish : +91-7870293708
 • Nitesh : +91-8521994295
 • Rahul : +91-9852619994
 • Design Team

 • Priya : kumaripriya611998@gmail.com
 • Akrity : akrity8521@gmail.com
 • Sweta : swetak249@gmail.com
 • Pranshu : +91-7635000775
 • Alok : +91-8603136920
 • Media Team

 • LOADING . . .
 • Sports Team

 • Manisha : manisha1999km@gmail.com
 • Pooja : poojajanki.24@gmail.com
 • Shivam : +91-7004305930
 • Maaz : +91-8298671412
 • Atul : +91-8210985350
 • Cultural Team

 • Basundhara : basundharapandit@gmail.com
 • Nisha : nisha16339@gmail.com
 • Abhishek : +91-7004999267
 • Shivam : +91-7739699921
 • kislay : +91-8873646359